Menu Zamknij

Prawo gospodarcze Poznań

Prawo gospodarcze Poznań, Katarzyna Kunter to wybitna polska specjalistka w dziedzinie prawa gospodarczego, która wykłada na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada bogate doświadczenie zawodowe oraz akademickie, co czyni ją cenionym ekspertem w swojej branży. Jej praca koncentruje się na szeroko pojętym prawie gospodarczym, w tym prawie spółek oraz regulacjach dotyczących działalności gospodarczej. Kunter jest autorką wielu publikacji naukowych i artykułów, które przyczyniają się do rozwoju polskiego prawa gospodarczego.

Jako wykładowca, Katarzyna Kunter jest znana z zaangażowania w edukację studentów, przekazując wiedzę w sposób przystępny i inspirujący. Jest również ceniona za umiejętność łączenia teorii z praktyką, co jest szczególnie istotne w dziedzinie prawa. Dzięki swojej pracy na uczelni, ale także dzięki licznych konferencjom i seminarom, przyczynia się do podnoszenia standardów edukacji prawniczej w Polsce.

Kunter jest również aktywna w życiu publicznym, często występując jako ekspert w mediach oraz doradzając w kwestiach prawnych na rzecz firm i organizacji. Jej dorobek naukowy i profesjonalne podejście do spraw prawnych sprawiają, że jest ceniona zarówno w środowisku akademickim, jak i wśród praktyków prawa. Prawo gospodarcze Poznań

Doradztwo prawne dla firm – kompleksowe wsparcie w zakresie bieżącej działalności gospodarczej, w tym umowy handlowe, transakcje oraz sprawy korporacyjne.

Prawo spółek – pomoc w zakładaniu spółek, sporządzaniu umów spółek, przekształceniach, fuzjach, przejęciach, a także doradztwo w sprawach zarządu i nadzoru korporacyjnego.

Prawo pracy – doradztwo w zakresie stosunków pracy, umów o pracę, przepisów o czasie pracy, zwolnień i ochrony praw pracowników.

Rozstrzyganie sporów – reprezentacja przed sądami i organami arbitrażowymi w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Ochrona własności intelektualnej – pomoc w zakresie praw autorskich, patentów, znaków towarowych, a także w sprawach związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej.

Prawo gospodarcze Poznań