Menu Zamknij

Udostępnianie nagrań z monitoringu

W związku z rozporządzeniem RODO wszelka ochrona danych osobowych jest na zdecydowanie wyższym poziomie. Trudniej jest nam ujrzeć swoje nazwisko w miejscu publicznym, ale również obejrzeć nagranie z monitoringu. Komu i na jakich zasadach może być udostępnione nagranie z monitoringu?

Uprawniona do uzyskania dostępny do nagrania jest przede wszystkim osoba, która jest na nim widoczna. Może być to zwykły przechodzień czy pracownik. Kolejnym powodem udostępnienia nagrań z monitoringu danej osobie jest możliwa pomoc nagrania w interesie danej osoby. Może być to chociażby sytuacja kiedy nagranie może przyspieszyć postępowanie w sądzie.

Nagrania powinny być udostępniane w niezmienionej formie. Jeśli jednak na nagraniu znajdują się osoby trzecie, często do udostępnienia może być wymagana również ich zgoda. Osoby postronne powinny mieć zamazane lub zakryte twarze.